Coronavirus (Covid-19)

[16-03-2020 08:25]

Vanwege de uitbraak van het coronavirus nemen wij de volgende maatregelen:

  • Wij vragen patiënten alleen aar de prkatijk tekomen in er een afspraak is gemaakt via telefoon of mail.
    • afspraken via de website of via MijnGezondheid.net is niet meer mogelijk
  • Er wordt een apart spreekuur ingeruimd voor mensen met koorts of klachten van de luchtwegen
  • Een groot deel van de controle-afspraken en chronische zorg zoals diabetes/COPD/CVRM (bloeddrukcontrole) zal afgezegd worden. Mocht u dringende vragen hebben over medicatie of bloed-uitslagen, dan graag via het e-consult op MijnGezondheid.Net
  • Aangezien ontwikkelingen zich snel opvolgen, kan het zijn dat er de komende dagen nieuwe maatregelen worden genomen. Houdt onze website in de gaten.
  • Voor de nieuwste informatie over het coronavirus