Praktijkondersteuner

Door de groei van een aantal taken binnen de huisartsenpraktijk, werken er al weer een aantal jaren praktijkondersteuners-huisarts (POH) in de praktijk.

POH-somatiek

De praktijkondersteuner somatiek (POH-S) werkt vooral met patiënten met een chronische ziekte, zoals COPD, diabetes mellitus of hart- en vaatziekten. Zij doet een aantal medische controles. Ze kan u adviseren bij problemen die u tegenkomt bij het leven met een chronische ziekte. Ze kan met u meedenken over oplossingen. Deze zorg van de praktijkondersteuner somatiek maakt deel uit van de ketenzorg bij chronische aandoeningen. U kunt in vertrouwen met de praktijkondersteuners spreken. Zij zijn gebonden aan het zelfde medische beroepsgeheim als artsen.

Meer informatie is te vinden bij de beroepsvereniging van zorgprofessionals Verpleging en Verzorging Nederland (V&VN).

zoetermeergezond-logo

POH-GGZ

Bij psychische klachten kan de huisarts u doorverwijzen naar de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Die praktijkondersteuner kan in een aantal gesprekken met u uitzoeken wat er aan de hand is en de eerste stappen zetten om een oplossing te vinden. Vaak is dat voldoende om weer zelf verder te kunnen. U kunt in vertrouwen met de praktijkondersteuners spreken. Zij zijn gebonden aan het zelfde medische beroepsgeheim als artsen.