Klachten

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Misschien bent u ontevreden over de medische behandeling. Of u vindt dat een zorgverlener of een andere medewerker buiten zijn boekje is gegaan. Wij horen graag wat u dwars zit. Zorg verlenen is een kwestie van vertrouwen. Van samenwerking tussen zorgverleners, medewerkers en u als patiënt. Als dat vertrouwen geschaad is, willen we het graag herstellen. Daardoor leren ook wij van onze fouten en kunnen we u in de toekomst beter van dienst zijn.

Wat kunt u doen?

Stap 1
Vindt u dat een zorgverlener of medewerker u echt onrechtvaardig heeft behandeld, een fout heeft gemaakt of u onheus heeft bejegend? Blijf er niet mee rondlopen. Bespreek uw klacht met die zorgverlener zelf. Vaak klaart dan de lucht al voldoende om weer samen verder te kunnen. U kunt bellen met de praktijk (079 – 321 3362) of een email sturen aan klacht@gijzenlooije.nl. Een brief afgeven of sturen naar Kentgensplein 26c, 2717 HS Zoetermeer.

Wilt u niet rechtstreeks zelf de zorgverlener of medewerker benaderen? In dat geval kan de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (de organisatie waar uw zorgverlener of medewerker mee samenwerkt) een ondersteunende rol in de klachtafhandeling in deze fase hebben.

U kunt uw klacht dan schriftelijk kenbaar maken en sturen naar:

Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ),
t.a.v. klachtopvang,
Croesinckplein 24-26, 2722 EA Zoetermeer

of per e-mail zenden aan klacht@sgzoetermeer.nl

Beschrijf uw klacht in uw eigen woorden: over wie heeft u een klacht, wat is uw klacht en wat u zou willen dat er gebeurt om uw klacht uit de wereld te helpen.

Meer kunt over de klachtenregeling van de SGZ kunt lezen in de folder ‘Een klacht over onze zorg? Blijf er niet mee lopen!’ Andere zorgverleners dan hierboven vermeld, zoals bijvoorbeeld diëtisten, podotherapeuten, optometristen, specialist(en) in het ziekenhuis, fysiotherapeuten of oefentherapeuten, hebben hun eigen klachtenregeling.

Stap 2
Levert een gesprek met de betreffende zorgverlener of medewerker niets op of vindt u dat u zo slecht behandeld bent dat u zelfs geen gesprek meer wilt aangaan? Dan kunt u voor bovengenoemde huisartsen, apothekers, huisartsenpost of dienstapotheek een beroep doen op de ondersteuning van een onafhankelijk klachtenfunctionaris van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (www.skge.nl). Deze kan u desgewenst bijstaan bij het formuleren van de klacht.

Stap 3
Kunt u zich niet kunt vinden in de uitkomst van de klachtbehandeling met de onafhankelijk klachtenfunctionaris van de SKGE? Of bent u van oordeel dat de klacht niet is opgelost? Dan is er sprake van een geschil. U kunt het geschil dan schriftelijk voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (www.skge.nl).