Mijngezondheid.net

Lukt het inloggen op MijnGezondheid.net niet? Er zijn een aantal mogelijke oorzaken:

  • Mogelijk moet u zich dan eerst aanmelden. Patiënten waarvan wij op 29-02-2016 het emailadres hadden zijn al aangemeld.
  • Heeft u al een digiID met SMS-functie? Deze hebt u beide nodig om te kunnen inloggen.
  • Personen onder de 16 jaar kunnen niet worden aangemeld.

Via MijnGezondheid.net en de MedGemak-app kunt u eenvoudig en snel allerlei zaken regelen met uw huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Met MijnGezondheid.net is de praktijk 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

U kunt online een vraag stellen, maar ook een afspraak maken. Daarnaast is het mogelijk een samenvatting in te zien van uw persoonlijke medische dossier, inclusief uw medicijngebruik. Zo heeft u altijd en overal inzage in uw eigen gezondheid. En gaat u op reis? Neem dan een uitdraai mee van uw medicatiepaspoort.

Als uw medicijnen bijna op zijn, bestelt u ze eenvoudig bij via MijnGezondheid.net.

Daar krijgt u ook inzage in uw onderzoeks­uitslagen, inclusief de conclusie van uw huisarts. U hoeft niet meer op een vast tijdstip te bellen voor de uitslag, maar kunt inloggen wanneer het ú uitkomt.

Alleen patiënten boven de 16

Jongeren van 16 jaar en ouder worden door de WGBO op één lijn gesteld met volwassenen. Bij dingen die te maken hebben met hun gezondheid worden zij dus niet meer als minderjarig beschouwd, ook al zijn zij nog geen 18 jaar. Voor deze leeftijdscategorie gelden de volgende regels:

De jongeren kunnen zelfstandig beslissen of zij voor een medisch onderzoek of behandeling toestemming geven. Er is geen toestemming van de ouders nodig. De jongeren hebben er recht op volledig te worden geïnformeerd; de ouders worden alleen geïnformeerd als hun kind daarmee akkoord gaat. Een jongere heeft het recht om het medisch dossier in te zien; daar is geen toestemming van zijn ouders voor nodig. De ouders mogen het medisch dossier inzien als het kind daarmee akkoord gaat.

Kinderen tussen 12 en 16 moeten toestemming geven om informatie uit hun dossier met de ouders te delen, waarbij er rekening wordt gehouden met de betrokkenheid van de ouders. Dit laat zich wat lastiger in een computersysteem regelen. Daarom is er pas vanaf 16 jaar toegang tot MGn mogelijk.

Uw privacy staat voorop

Om er voor te zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn, logt u in op MijnGezondheid.net met uw DigiD met sms-verificatie.