Eigen betalingen

Iedere Nederlander heeft een verplichte zorgverzekering. Sinds 2008 geldt daarnaast voor iedereen van 18 jaar en ouder een eigen risico.  De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Noch uw huisarts, noch uw zorgverzekeraar heeft hier invloed op. Wel bieden zorgverzekeraars u de mogelijkheid om het uw eigen risico vrijwillig te verhogen in ruil voor een lagere premie.

Het bezoek aan de huisarts valt niet onder het eigen risico.
Kosten voor onderzoek of zorg buiten de praktijk vallen hier wél onder. Denk hierbij aan:

  • voorgeschreven medicijnen;
  • laboratorium- of röntgenonderzoek;
  • verwijzing naar een specialist, fysiotherapeut of psycholoog.

Of in uw geval een betaling binnen of buiten het eigen risico valt, kunt u altijd bij uw zorgverzekeraar navragen. Voor de particuliere aanvullende verzekering (AV) gelden vergoedingsvoorwaarden die per verzekeraar en per AV-polis sterk kunnen verschillen. Uw huisarts is niet bekend met deze afspraken tussen u en uw verzekeraar.

Vraag bij twijfel na bij uw verzekeraar of u met uw verzekerde AV-pakket in aanmerking komt voor een vergoeding.