Spreekuur POH-S

Er zijn steeds meer mensen die een langdurige (chronische) ziekte hebben. Het is voor de de huisarts steeds lastiger om deze mensen regelmatig te controleren. Daarom zijn er praktijkondersteuners voor de huisarts. Omdat deze POH zich met het lichaam bezig houdt noemen we het de POH-S van somatiek (lichaam).

Er zijn een aantal deelgebieden:

Over de POH-S

De POH-S heeft een meerjarige opleiding gevolgd waardoor zij de controles van de huisarts kan overnemen. Zij overlegt met de huisarts als er verandering in bijvoorbeeld medicijnen nodig zijn.

Over het spreekuur

Als de controles maar eenmaal per jaar plaats vinden (zoals bij hart- en vaatziekten) stuurt de POH u jaarlijks een brief. In de envelop zit de afspraak en een formulier voor laboratoriumonderzoek. Voor dit onderzoek moet u vaak ook ochtendurine mee nemen. Bij de assistente kunt u een potje ophalen.

Laboratoriumonderzoek kan bij het ziekenhuis (079-3462572) of bij het SCAL (071-5160020). Beide laboratoria hebben prikposten in de stad. Een afspraak is altijd mogelijk en kan online worden gemaakt. Het SCAL accepteert het formulier van het ziekenhuis.

Cardio Vasculair Risico Management (CVRM)

CRVM is voor die mensen die al hart- en vaatziekten hebben. Denk hier bij aan:

De specialist in het ziekenhuis vraagt vaak aan de huisarts om de factoren die tot een nieuw hart- of vaatprobleem kunnen lijden met u te bespreken. Wij controleren onder andere uw bloeddruk, het cholesterol en de nierfunctie maar ook het gewicht. Er worden adviezen gegeven hoe u ook met minder medicijnen gezonder kunt leven.

Verhoogd Vasculair Risico

Hierbij gaat het om mensen die meer kans lopen op hart- en vaatziekten, maar het nog niet hebben gehad. Denk hierbij aan

  • Reumatische ziekten
  • Verhoogde bloedsuiker in het verleden
  • Verhoogde bloeddruk
  • Verhoogde cholesterolwaarden

Omdat deze mensen meer kans hebben om ziek te worden, willen we regelmatig samen met u kijken hoe we risicofactoren kunnen beïnvloeden. Wat kunnen we samen doen om uw kans op hart- en vaatziekten te verlagen. Het kan gaan om leefstijl veranderingen als stoppen met roken, meer bewegen en anders eten. Soms is het nodig om met medicijnen te hoge waarden te corrigeren.