Nieuwe inschrijvingen

Met de collega praktijk in het gezondheidcentrum Buytenwegh wisselen we elke drie maanden van praktijk die open is. Op de eerste pagina van de website staat op we open zijn.

Wij schrijven alleen in als u in de wijk Buytenwegh woont.

U kunt een inschrijfformulier ophalen bij de balie van de assistente.

De assistente kan een inschrijving alleen verwerken als u een legitimatiebewijs en het pasje van de zorgverzekering kunt tonen.

Een geldig legitimatiebewijs is een

  • rijbewijs
  • paspoort
  • identiteitskaart
  • vreemdelingen document
  • uittreksel van het geboorteregister.

De inschrijving is definitief na een kennismakingsgesprek met een van de huisartsen.