Samenwerking en terugbelsysteem

augustus 25, 2022 - 08:00

In dit bericht willen wij u informeren over samenwerking met de doktersassistentes van dokter Wildeboer en dokter Westerhof en de introductie van een terugbelsysteem.

Samenwerking

Zoals u wellicht weet, is het voor huisartsen lastig om voldoende personeel te vinden. U heeft mogelijk ook gemerkt dat er de laatste maanden wisselingen zijn geweest in het team van onze huisartsenpraktijk. Om meer stabiliteit te krijgen, gaan onze assistentes meer samenwerken met de doktersassistentes van de praktijk van dokter Wildeboer en dokter Westerhof. Dit betekent dat u wat vaker een nieuwe stem aan de lijn kunt krijgen. Vanaf half september 2022 verwachten wij het team op peil te hebben.

U houdt uw eigen huisarts, zoals u dat gewend bent. En waar mogelijk krijgt u de vaste assistentes aan de lijn.

Terugbelsysteem

Om het wachten aan de telefoon te beperken gaan wij over naar een systeem waarbij u door de praktijk teruggebeld wordt.

In plaats van u te laten wachten in de telefonische wachtrij hebben wij gekozen voor een systeem waarbij u door de praktijk wordt teruggebeld op een vooraf afgesproken tijdstip. Op die manier hoeft u niet lang te wachten en maakt u ook geen (extra) kosten om telefonisch in contact te komen met onze praktijk.

Met ingang van 25 augustus krijgt u een aantal keuzes als u belt met de praktijk:

  1. SPOED: alleen in het geval van een levensbedreigende situatie kunt u kiezen voor spoed. U wordt dan direct doorverbonden met een van onze assistentes.
  2. Herhaalrecepten: U wordt doorverbonden naar de voicemail van onze receptenlijn. Spreek duidelijk uw geboortedatum, uw naam, de naam van het medicijn en de dosering, uw apotheek en of het bezorgd moet worden in. Sluit af met een #. U kunt meerdere medicijnen inspreken.
  3. Afspraak annuleren: U wordt doorverbonden naar de voicemail. Spreek duidelijk uw naam, uw geboortedatum, uw telefoonnummer, de datum en tijdstip van uw afspraak en de naam van de persoon met wie u een afspraak heeft in.
  4. Uitslag onderzoek: U wordt doorverbonden naar de voicemail voor de uitslag van uw onderzoek. Spreek duidelijk uw naam en voor welke uitslag u belt in. U hoort dan hoe laat u door de assistente wordt teruggebeld.
  5. Assistente: U wordt doorverbonden met een van onze assistentes. U komt in de wachtrij, in de wachtrij krijgt u informatie hoelang u moet wachten tot u aan de beurt bent. Is de wachtrij langer dan verwacht dan kunt u er ook voor kiezen teruggebeld te worden door de assistente op het tijdstip dat u aan de beurt ben in de wachtrij.

En verder…

Wij willen u verzoeken om zoveel mogelijk tussen 8.00 en 13.00 uur te bellen voor het maken van afspraken, het aanvragen van herhaalrecepten, het opvragen van uitslagen en vragen aan de assistentes. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de assistentes zich in de middag kunnen concentreren op hun eigen spreekuren en het verrichten van administratieve werkzaamheden.

Voor afspraken, herhaalmedicatie en vragen wijzen we graag op de mogelijkheden via de site https://mijnGezondheid.net en de bijbehorende app MedGemak+.